1. Hjem
  2. Kart

Webp.net-resizeimage-2.jpg

Midt-Troms friluftsråd har gitt ut turkart for Indre-Troms og for Senja. Disse kartene er til salgs på ulike steder i Midt-Troms og kan også bestilles direkte fra Midt-Troms friluftsråd.

I 2015 utga friluftsrådet i samarbeid med Fagtrykk Ide og redaktør Pål Jacobsen en turbok for Senja og Midt-Troms. Det finnes fortsatt noen eksemplarer av boka til salgs, men lageret er snart tomt.

I tillegg til dette gir friluftsrådet hver vår ut et turinformasjonskart som sendes til alle husstandene i regionen og deles ut gratis til reiselivet.