1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vårt Oppdrag
  5. Samarbeidspartnere
  6. Den Norske Turistforening (DNT)

Den Norske Turistforening (DNT) 

Gjennom mnage år har Friluftrådenes Landsforbund hatt et tett samarbeid med DNT på mange felt innenfor friluftslivsfeltet.
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 290.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. 

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for deres engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.Her har de mange sammenfallende mål med Friluftrådenes Landsforbund.

Folkehelse
Friluftsliv er helsefremmende. Å bedre folks livskvalitet og helse er en av grunnsteinene i DNTs visjon Naturopplevelser for livet.


Naturforvaltning
DNT arbeider for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, samt legge til rette for et enkelt og naturvennlig friluftsliv.


DNT i skolen
Skolen er en viktig arena for at barn og unge skal bli glade i friluftsliv. Derfor er DNT en pådriver for mer uteaktivitet i skolen.