Hold Norge Rent (HNR) -  liten logo.JPG

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. De skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til opprydding av herreløst avfall. De er en viktig samarbeidspartner for Friluftrådenes Landsforbund på feltet forsøpling og spesielt marin forsøpling. 

HNR er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter, organisasjoner o.l. som ønsker å bidra til arbeidet mot forsøpling av naturen.Hold Norge Rents overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur.

Hold Norge Rent har tre hovedmål:

Forhindre forurensing og forsøpling
Fjerne forsøpling
Motivere til arbeid mot forurensing og forsøpling

Hold Norge Rent skal:

være en spydspiss i arbeidet mot marin forsøpling

gjennomføre holdningsskapende tiltak mot forsøpling

støtte/bidra til lokale holdningskampanjer og ryddeaksjoner

bidra til å redusere og rydde opp i eksisterende villfyllinger

Hvert år bidrar over 20.000 frivillige til Hold Norge Rents arbeid gjennom lokale ryddeaksjoner over hele Norge.

Strandryddedagen
Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen, en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der vi på vårparten rydder Norges strender frie for søppel. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden.