1. Hjem
  2. Skole og fritid
  3. Læring i friluft

Skole

Undervisningsidéer

Friluftsrådenes landsforbund har gjennom mange år utviklet gode undervisningsopplegg for skole og barnehage. På FL sine sider kan du finne tips, undervisningsideer og forslag til gode aktiviteter for skole og barnehage.

 

Gå til FL hovedside


Læring i friluft

Læring i friluft (LIF) er ett av hovedsatsingsområdene til Midt-Troms friluftsråd.

Hovedfokus er vært å arbeide med kurs for lærere, arrangering av aktivitetsdager og rådgiving i forbindelse med bruk av skolenes utearealer. 

1.Kompetanseheving hos ansatte i barnehage og skole

2.Tilrettelegging i og omkring skole og barnehage

3.Nettverksbygging

 

Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteaktiviteter i skole og barnehage. 

Delmål er: 

1.Bedre undervisning

2.Bedre tilrettelegging for aktivitet – til/fra skole, barnehage og fritidsaktivitet

3.Økt trivsel, bedre miljø

4.Bedre læringsmiljø