1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Ordførerens tur

 

Ordførerens tur

 

Midt- Troms friluftsråd har siden oppstarten i 2006 utfordret ordførerne i Midt-Troms til å invitere innbyggerne med på en årlig «ordførerens tur». 

Målsettingen er å arrangere en tur i hver kommune med ordføreren som vertskap. Ordføreren er friluftsrådets viktigste ambassadør for friluftsliv, og med ”ordførerens tur” ønsker vi å synliggjøre viktigheten av fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.  Turen skal finne sted i løpet av inneværende kalenderår og arrangeres i ordførerens kommune.  Det kan gjerne være en lavterskeltur i nærområdet. Hva: Fottur, skitur, fisketur, sykkeltur, trugetur, båttur, kanotur, sparketur osv. Turen må ha en friluftslivsprofil! Hvem:Ordfører bestemmer hvem han vil invitere med seg på tur. Friluftsrådet oppfordrer til å invitere med noen som kan trenge en spesiell tur, for eksempel institusjoner, skoleklasser, barnehager eller kommunens friluftscamp. Organisering: Midt- Troms friluftsråd kan sammen med kommunens representant i friluftsrådet komme med turtips og hjelpe til med organiseringen av turen. Lokale lag og foreninger kan også være aktuelle som medarrangører.