1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Skilting og merking av turstier

IMG_9362.jpg

Skilting og tilrettelegging av turstier og -løyper

– Våg å ta i bruk dine nærområder!

 

Gjennom Turskiltprosjektet (2016-2019) fikk vi skiltet turstier i alle kommunene i Midt-Troms. Og arbeidet med å skilte, merke og kloppe stier fortsetter. Vi bidrar også med benker der det er aktuelt. Friluftsrådet fikk i 2022 spillemidler til bord og benker i friluftslivsområder. Dette tiltaket har vi fått meget positiv tilbakemeling på.   

Nye turbenker i 2022: Bardu - 4, Sørreisa - 3, Dyrøy- 3, Målselv - 4, Senja-7.

Midt- Troms friluftsråd har også i 2022 gjennomført kloppekurs der fjelltjenesten har bidratt med kursinstruktører. Friluftsrådet har også støttet med innkjøp av klopper slik at turstier og -veger har blitt bedre å ferdes på. Det blir nytt kloppekurs i 2023.

Friluftsrådet mottar i 2023 en tildeling på 80 000 kroner til bruk på klopping, merking og nye benker.

Gjennom godt samarbeid med lokale kjentmenn og løypevaktmestere sikrer man i tillegg god tilrettelegging og best mulig informasjon om gamle og nye turmål, for flest mulig.

Midt-Troms Friluftsråd ønsker gjennom tilrettelegging å bidra til at flere kommer seg ut på tur og – at flere våger å ta i bruk sine nærområder.

 

 

IMG_9335.jpg

IMG_9467.jpg