1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Skilting og merking av turstier

IMG_9362.jpg

Turskiltprosjektet i Midt-Troms

– Våg å ta i bruk dine nærområder!

 

Turskiltprosjektet (2015-2019) er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. 

Gjennom Turskiltprosjektet fikk vi skiltet turstier i alle kommunene i Midt-Troms.

Friluftsrådet mottok i 2016 en tildeling på 736 000 kroner til formålet og skiltet 64 turstier i hele regionen. 

Gjennom Turskiltprosjektet var målet å sikre økt tilgjengelighet og attraktivitet for allmenheten gjennom skilting, informasjonstavler, turkort, elektroniske turbeskrivelser og friluftsporter.

Innføring av en standardisert nasjonal norm for skilting og merking tar sikte på å tilfredsstille informasjonsbehov for både lokale og tilreisende, og etablere en gjenkjennelig skilting og merking til gode og varierte turmål.

Lokal kunnskap og bidrag fra frivillige lokale krefter, og engasjerte grunneiere er en stor del av drivkraften i turskiltprosjektet. Gjennom godt samarbeid med lokale kjentmenn og løypevaktmestere sikrer man i tillegg god tilrettelegging og best mulig informasjon om gamle og nye turmål, for flest mulig.

Midt-Troms Friluftsråd ønsker gjennom turskiltprosjektet å bidra til at flere kommer seg ut på tur og – at flere våger å ta i bruk sine nærområder.

 

 

IMG_9335.jpg

IMG_9467.jpg