1. Hjem
  2. Hvordan ivareta natur og opplevelsesverdier på stiene i Midt-Troms - Stiworkshop 18 og 19 september
Hvordan ivareta natur og opplevelsesverdier på stiene i Midt-Troms - Stiworkshop 18 og 19 september - headerbilde

Hvordan ivareta natur og opplevelsesverdier på stiene i Midt-Troms - Stiworkshop 18 og 19 september 2017

Midt-Troms friluftsråd inviterer til spennende workshop på Senja 18.-19. September. Temaet for workshoppen er STI, nærmere bestemt -etablering, utbedring og tilretteleggingstiltak.

Alle som har interesse for stibygging, eller arbeider med tilrettelegging og drift av turstier i Midt-Troms er hjertelig velkommen. Deriblant nasjonalparkforvaltere, kommuner, folkehelsekoordinatorer, frivillige løypevaktmestere, reiselivsnæring, Statsskog, lag/forreninger, entrepenører og andre interesserte. IMG_2751.JPG

Vi har fått med oss Jarle Nilsen fra DNT og Roald Eidsheim fra Rekkje stiutvikling som innledere og "eksperthjelp". Det legges og opp til at deltakere bidrar med erfaringer fra eget arbeid og perspektiv.

Vi tar for oss to ulike stier og bruker så mye tid som mulig ute i terrenget for å se på gode og mindre gode tilretteleggingsmetoder i forhold til ulike stier, naturtyper og ferdselsformer. Hvilken type av tilrettelegging er egnet hvor? Hva må vi tenke på ved etablering eller omlegging av stier? Hvor stor og hvilken bruk tåler et område før tyngre tilrettelegging må tas i bruk?

Dag 1 vil ha Sážža Natur og Kultursenter som utgangspunkt. Her vil vi se på de nye tur og sykkelstiene som er etablert i Tranøy kommune. Tema vil være tilrettelegging i forhold til naturtype og bruk på Sør-Senja, som preges av typisk skogsterreng, myrer, vandring/sykling, i tillegg til å ha flere verneområder hvor ferdsel må foregå mer varsomt.
IMG_2268-2.jpg

Dag 2 tar utgangspunkt i turstien til Storvatnet og Sukkertoppen ved Hamn i Senja. Dette er en tursti i bratt kystterreng. Stien er mye brukt og den øverste delen av stien til Sukkertoppen er bratt og tildels utsatt. Tema vil være tilrettelegging i forhold til bratt terreng, nedbør og errosjon. Hvordan og i hvilken grad skal man eksempelvis sikre utsatte partier for å øke muligheter for ferdsel?

Program for Stiworkshop på Senja 18.-19. September.

Mandag 18.sepember
10.00 Oppmøte og morgenkaffe på Sazza natur og kultursenter
10.30 Innledning ved Roald Eidsheim, Rekje Stibygging
12.00 Lunsj
13.00 Avreise til Vangsvik
13.30-16.30 Felt-økt på Skatvikskardet med nyetablerte sykkelstier i Tranøy
18.00 Middag på Tennevassbu

Tirsdag 19. september
08.00-09.00 Frokost og pakking
09.30-11.00 Innledning på Sazza ved Jarle Nilsen, DNT
1100 Avreise Hamn i Senja
1145-12.30 Lunsj i det fri
12.30-15.00 Felt-økt opp mot Sukkertoppen, Utsikten og Storvatnet15.00 Avslutning og avreise.

Overnatting
Det er mulighet for overnatting på Tennevassbu som ligger i gangavstand fra Sazza natur og kultursenter i Øverbotn i Tranøy. Ellers er det gode fine forhold for overnatting i telt.

Bespisning
Det legges opp til enkel lunsj både mandag og tirsdag, i tillegg til middag på Tennevassbu mandags kveld, i regi av Friluftsrådet.

Bekledning
Klær etter vær.

Påmelding
Påmelding pr mail til Midt-Troms friluftsråd, mtf@bardu.kommune.no