1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Læring i friluft

Læring i friluft

 

Læring i friluft (LIF) er ett av hovedsatsingsområdene til Midt-Troms friluftsråd. Målsetningen er mer og bedre undervisning ute. Dette er et landsomfattende tilbud laget av lærere - for lærere. Nettverket tilbyr ulike kurs knyttet opp mot fagene, samt erfaringsutveksling  om fysisk aktivitet og læring utendørs.

Læring i friluft skal ikke komme i tillegg til, men som en del av ordinær undervisning. Det er mulig å ta undervisningen ut av klasserommet og samtidig gi elevene en fullverdig pedagogisk undervisningstime med naturen som klasserom. Gjennom nettverket får lærerne mer kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. 

 

Hovedfokus er å arbeide med kurs for lærere, arrangering av aktivitetsdager og rådgiving i forbindelse med bruk av skolenes utearealer. 

1. Kompetanseheving hos ansatte i skoleneLogo_LiF rund blaa png.png

2. Tilrettelegging i og omkring skole og barnehage

3. Nettverksbygging

 

Dette er et gratis tilbud til skolene, hvor friluftsrådet dekker alle kostnadene til skolenettverket utenom vikarutgifter og utgifter for å komme seg til nettverkssamlingene og kurs.

Påmelding pr mail til mtf@bardu.kommune.no


På Friluftsrådenes landsforbund sine websider kan du finne tips, undervisningsideer og forslag til gode aktiviteter for skole og barnehage.

 

Se også mer info om Læring i friluft (tilbud til skolene), Friluftsskole (ferietilbud for skolebarn) og friluftscamp.