FNB får politikerne med seg på å legge avløpsbekkene på Solastranden i rør

FNB får støtte for sitt forslag om å legge avløpsbekkene i rør.

Friluftsområde skal få sykkelstativ

Sunnmøre friluftsråd varslar at alle statleg sikra friluftsområde blant deira medlemskommunar, skal få utsett sykkelstativ.

Utplassering av sykkelstativ

Som eit folkehelsetiltak, og for å få fleire til å bruke sykkelen søkte Stranda kommune om å bli med i eit prosjekt for utplassering av sykkelstativ i statleg sikra friluftsområde.

Sunnmøre friluftsråd inviterar til hengekøyetur med overnatting

Denne haustferien inviterar Sunnmøre friluftsråd deg som er nyskjerrig på ei natt litt utanom det vanlege.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)