Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier med FN-system

Det øyensynlige paradoks der Oslofjordens miljøtilstand har en nedadgående trend og Oslofjordens bruk og arealer har en økende verdi, har nå et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt – MAREA - fått klarsignal til å forske på.

Lover å fikse raserte turveier: – Det er ganske mange frustrerte mennesker her

Veiene inn til det populære turområde har fått juling av tunge hogstmaskiner. Nå ber velet om at det repareres.

«Nærsnes trenger Østveien som grøntkorridor

Det er den fineste delen av selveste Østveien, den historiske forbindelsesveien mellom øst og vest i Røyken, som nå står i fare for å bli ødelagt av boligbygging i skogen ved Nærsnes. 

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)