Rydda 500 kilo plast: Elevane på ryddetokt oppdaga at plasten kjem frå eige forbruk

Torsdag og fredag deltok skuleklasser frå Raudeberg og Stadlandet på strandrydding saman med Fjordane Friluftsråd. På seglas i den gamle skuta «Loyal» fekk dei bidra i kampen mot forsøpling av havet.

Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Kulturfabrikken Drift AS i Kristiansund har fått 600.000 kroner i koronastøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Innsats for andre – Valfag med store verdiar

Valfaget ved Olden skule handlar om å gje elevane praktisk erfaring gjennom frivillig arbeid.

Inviterer til rydding

I dag er den store strandryddedagen. Fleire stadar her i fylket blir det organisert rydding i fjøra i dag.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)