Har Helge det beste navneforslaget til nykiosken?

Romsalund, Rompa Bar eller Henriks Pølsebu er blant navneforslagene til nykiosken på Charlottenlund. Men er det Helge Lockert Hansen som har det beste forslaget?

Friluftsskule

Friluftsrådet arrangerer friluftsskule og har nokre ledige plasser igjen i Volda.

– Det har tatt litt tid

I april skrev Bygdanytt at Arna-Bjørnar har signert en leieavtale med Øyrane torg for å etablere en flytende badstue der.

Skogryddingsprosjekt

Salten friluftsråd har fått innvilget midler til et skogprosjekt i Gildeskål for å aktivisere pensjonister.

Dette fikk vi til sammen i 2022
0
Registrerte turgåere
0
Registrerte turer
0
Nye turbenker
0
Kroner brukt på Dagsturhytterprosjekt
0
Elever i "Læring i friluft"-skoler

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter