Turkonkurransen - Mørketidslys

Friluftsrådet er i gang med ny turkonkurranse og har plukket ut tre nye turer i hver kommune i regionen.

Disse vil bli daglig leder i Midt-Agder friluftsråd

Midt-Agder friluftsråd skal ansette daglig leder, og har fått mange søkere.

Frilager

Frilager er en frivillig organisasjon som tilbyr utleie av utstyr som trengs til tur- og friluftsliv for skoler, frivillige organisasjoner og private. Frilager har blitt til gjennom et samarbeid i Rogaland mellom Stavanger Turistforening, Vesterlen krets, Jæren friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd.

Stikk UT! Vinter

No kan du stikke ut om vinteren også, både på ski og til fots! Fjord kommune er med på den nye satsinga Stikk UT! Vinter med seks vinterfotturar og seks skiturar.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)