1. Hjem
  2. Vi arbeider med

 

Dette arbeider vi med

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgivelse av turinfokart og turkart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging av turstier og friluftsområder

Les mer om våre arbeidsområder i vår årsplan og handlingsplan.