1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vårt Oppdrag

Utsikt Trondheimsfjorden AK.jpg

Vårt oppdrag sammfattes i visjonen vår.

Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Friluftsrådene skal ivareta friluftsoppgaver for medlemskommunene,og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nært samarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner.

Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom egne tiltak.