1. Hjem
 2. Om FL
 3. Organisasjon

        

Chr Kroghs gate 10 .jpg Inngangen med pil.jpg

Chr Kroghs gate baksiden Akerselven mot Oslo S.jpg

 

Her sett mot Oslo s  Ser du Røde kors er inngang
på andre siden av gaten
 Baksiden


Kontorene våre ligger ved Akerselvens bredd - og vi er ikke i tvil om at baksiden er finest! 

Velkommen til oss i Friluftsrådenes Landsforbund!

(Org.nr 971 262 826)

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av 3 utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte.

Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.

Administrasjonen skal sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og for løpende drift og har nå kontorer sentralt i Oslo sammen med mange av våre samarbeidspartnere!

Besøks og postadresse er:

Chr. Krohgs gate 10, 0186 Oslo

Postboks 9156 Grønland
0134 Oslo

Google.jpg
Og fra Oslo Sentralstasjon guider Google deg på følgende måte til våre sentrale vakre kontorer (åpnes i nytt vindu)

E- post: post@friluftsrad.no
Noen data:
Kontonr. 7874 05 76495
Friluftsrådenes Landsforbund kan også sende og motta fakturaer i EHF-formatet.
Faktura kan også mottas som pdf-vedlegg på mail til : fl@ebilag.com

 

 

 

 • Paul Waaler

  Daglig leder

  +47 950 32 734

 • Asgeir Knudsen

  Kommunikasjonsrådgiver

  40646081

 • Line Wam Johannesen

  Regnskapsansvarlig

  92827767

  Regnskap, administrasjon og folkehelse

 • Erika Brun

  Er for tiden i svangerskapspermisjon

  98662784

  Arealplanlegging og naturforvaltning

 • Ellen Gustad Elsethagen

  Prosjektleder

  91350265

  Administrasjon og friluftsliv for mennesker med innvandrerbakgrunn

 • Magnus Ripegutu Vike

  Prosjektleder

  93463068

  Prosjekt læring i friluft for alle

 • Anne Marie Dalen

  Rådgiver

  952 11 386