1. Hjem
  2. Årsmøte i Midt- Troms friluftsråd
Årsmøte i Midt- Troms friluftsråd - headerbilde

Regionrådet er godt fornøyd med det arbeidet friluftsrådet gjør, og vedtok å heve den kommunale kontingenten fra 12 til 15 kr. per innbygger. Dette bidrar til at friluftsrådet kan ha en større kontinuitet og handlingsfrihet i det videre friluftslivsarbeidet.  

På sakslista sto blant annet:

- Årsmelding 2018

- Regnskap 2018

- Handlingsprogram 2019
- Budsjett 2019

- Kommunal medlemskontingent for 2020

 

Årsmelding for 2018 kan i korte trekk oppsummeres slik:

·       Utarbeidelse av turinfokart 2018 som ble distribuert til alle husstandene i Midt-Troms

·       Elektronisk registrering av turer

·       Samarbeid med frisklivssentraler/ folkehelsekoordinatorer i medlemskommunene om folkehelse og friluftsliv

·       Friluftsliv for særskilte grupper (våre nye landsmenn, psykisk helsevern, PU, mm)

·       Stiprosjektet – omlag 270 skilt og tavler

·       Utarbeiding av besøksstrategi for Nasjonal turiststi Senja

·       Friluftsskoler og friluftscamper

 

Regnskapet viser at medlemskommunene får mye igjen for kontingenten de betaler inn. Når det gjelder finansiering av tiltakene i 2018 utgjorde medlemskontingenten 9% av den totale finansieringen.  

Tredimensjonalt sektordiagram som viser aktivaoppdeling

 

Handlingsprogram for 2019

Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og andre skal blant annet arbeide med følgende tiltak i 2019:

·       - Aktiv i Midt-Troms (turinfokart, Telltur.no, vinterturtrim, turer for spesielle grupper, ordførerens tur mm)

·       - Nyutgivelse av turkart for Senja og Midt-Troms

·       - Læring i friluft

·       - Sluttføre turskiltprosjektet

·      -  Materialbank (for klopping)

·       - Nasjonal turiststi

·       - Friluftsskoler og – camp for ungdom

·       - Friluftslivets ferdselsårer

·       - Bærekraftig besøksforvaltning

·       - Statlig sikring

mtf admin – liten versjon.jpg