1. Hjem
  2. Friluftspolitiker, jeg?
Friluftspolitiker, jeg? - headerbilde

Friluftspolitiker, jeg?

 

Som kommunestyrepolitiker er du også friluftspolitiker. 

 

Brosjyren gir deg viktig informasjon om friluftspolitiske oppgaver og utfordringer.

 

I friluftslovens formålsparagraf fastslås det at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet skal bevares og fremmes. Siden kommunen er et av organene med oppgaver etter Friluftsloven, kan vi trygt slå fast at det er lovpålagt at kommunen skal fremme friluftsliv.

Friluftsloven stadfester den eldgamle allemannsretten som på visse vilkår gir alle rett til ferdsel og opphold i utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Det er viktig at allemannsretten holdes i hevd.

Viktige oppgaver

• Utvikle og synliggjøre en klar friluftslivspolitikk i kommunen gjennom bl.a. kommuneplan og budsjett

• Ivareta oppgaver etter Friluftsloven

• Støtte friluftslivsorganisasjonene i kommune

Se vår infofolder til kommunestyrepolitikerne her:

Friluftspolitiker-brosjyre midt-troms_trykk.pdf