1. Hjem
  2. Ny prosjektleder
Ny prosjektleder - headerbilde

Thomas Sørmo (28) fra Bardu er nyansatt i stillingen som prosjektleder for «Friluftslivets ferdselsårer» i Midt-Troms Friluftsråd. Thomas har en allsidig bakgrunn, både som tømrer og innenfor friluftsliv med bl.a. en bachelor i utmarksforvaltning. På fritida er han glad i vandreturer, jakt og fiske. 

Den nytilsatte Bardudølen ser frem til å jobbe med å utvikle og ivareta muligheter for alle til å drive friluftsliv i nærområdene i den vakre naturen vi har i Midt-Troms. 

Prosjektet er i regi av Miljødirektoratet, og formålet med "Friluftslivets ferdselsårer" er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. 

Mål 2019-2020:

- Å få samlet inn og registrert data i Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

- Stimulere flest mulig av våre medlemskommuner til å igangsette plan for Friluftslivets ferdselsårer.

 

Fasene i prosjektet består av:

Steg 1: Oppstart

Steg 2: Kartlegge nå-status

Steg 3: Analysere og vurdere tiltak

Steg 4: Sammenstilling og vedtak

Midt-Troms Friluftsråd har ansatt Thomas som prosjektleder til å jobbe med prosjektet i våre medlemskommuner.

 

Hva kan prosjektet brukes til?

Kommunene definerer selv størrelsen på prosjektet og hvilke resultatmål de ønsker å jobbe mot. Det kan være oppdatering av Nasjonal database for tur- og friluftsruter Som videre vil sørge for at ferdselsårer i kommunene er lett tilgjengelig og synlig for allmenheten via digitale kartløsninger, kart, apper og søkefunksjoner for GPS og mobiltelefon, statlig, regional og kommunal planlegging og trykte turkart. som vil være til nytte ikke bare for tradisjonelt friluftsliv, men for digitale kartløsninger, statlig og regional planlegging.

Det er også svært viktig med en oppdatert og pålitelig kartdatabase i forbindelse med redningstjeneste og beredskap.

En plan for friluftslivets ferdselsårer bør og kan også knyttes opp mot målpunkt dvs. holdeplasser, parkeringsplasser, utsiktspunkt, kulturminner, skoler/barnehager, osv. Ved å legge disse inn i planleggingen sørger man for et godt og attraktivt tilbud for hele befolkningen.

 

Det er naturlig å se prosjektet i sammenheng med øvrig planverk og arbeid i den enkelte kommune som for eksempel: Kommunedelplaner for idrett, folkehelse og friluftsliv, kulturminneplan, friluftskartlegging m.m.

 

Prosjektleder Thomas Sørmo fungerer som pådriver/koordinator for prosjektet, samt rådgivende instans for kommunenes arbeidsgrupper. 

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt Thomas på Thomas.Sormo@bardu.kommune.no