1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Prinsipprogram

Prinsipprogram 2020-2024

Vår visjon: 
Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Virksomhetsidé:

Friluftsrådenes Landsforbund skal arbeide for allmenne friluftslivsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Friluftsrådene skal ivareta friluftsoppgaver for medlemskommunene og styrke friluftslivsarbeidet i sine regioner i nært samarbeid og forståelse med medlemskommuner, friluftsorganisasjoner og andre samarbeidsparter.

Hovedmål:

FL skal sammen med medlemsfriluftsrådene arbeide for at alle har mulighet til friluftsliv som trivsels-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. 

Omdømmeverdier: 

  • Ubyråkratisk og resultatorientert; kort vei fra idé til handling.
  • Samarbeid og samhandling; en utstrakt delingskultur.
  • Åpen og inkluderende internt og eksternt; vi gjør hverandre gode.
  • Positivitet, trivsel og engasjement
  • Kunnskapsbasert, natur- og miljøvennlig
  • Viktig samfunnsaktør

Les eller last ned hele prinsipprogrammet 2020-2024 lettversjon.pdf

 

 

Prinsipprogram 2014-2019 kan du finne ved å følge lenken her.