1. Hjem
  2. Friluftsliv i Midt-Troms
  3. Allemannsretten

Allemannsretten 

Giver muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss. 

20230810_072849.jpg

 

Alle har ret til at ferdes i naturen så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr. 

Når vi ferdes i naturen skjelnes der mellem: 

- Innmark: Dyrka mark, hager, hustomt o.l. 

- Utmark: Fjell, skog, hei, strand, myr o.l.

 

Tre viktige regler som gjelder i Utmark 

1. Rett til ferdsel 

  • Til fots og på ski 
  • Ro og padle 
  • Sykle og ri på stier og veier i lavlandet og over alt i utmark på fjellet 

2. Rett til opphold

  • Raste og hvile 
  • Bade i elver, vann og sjø
  • Slå opp telt minst 150 m fra bebodd hus eller hytte og ikke mer enn 2 døgn på samme sted i lavlandet

3. Rett til høsting

  • Plukke blomster, planter, sopp og bær 
  • Fiske i sjøen, og er du under 16 år kan du fiske gratis i elver og vann med stang. 

 

På innmark kan vi ikke ferdes, oppholde oss eller høste uten tillatelse fra den som eier området (vi må dog gjerne ferdes til fots eller på ski på dyrka mark om vinteren når det er frost i bakken eller snø). 

 

Ta hensyn! 

Når vi ferdes i naturen, må vi alltid ta hensyn til andre og passe på vi ikke skader naturen. 

Forstyr ikke fugler, ville dyr på beite og lukk altid grinder. 

Husk å ta med hjem søppel. 

 

Her kan du lese mere om friluftsloven og allemannsretten.