1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Turregistrering

Stikk UT!

Som flere turgåere har merket seg finner man ikke Midt-Troms på den tidligere brukte turregistreringa, Telltur. Det er fordi Midt-Troms friluftsråd, sammen med 9 andre friluftsråd i landet er gått over til Stikk UT! Oppstarten for Stikk UT! er 1. mai og etter den datoen vil de fleste kommunene i Midt-Troms Friluftsråd kunne tilby flere titalls anbefalte Stikk UT-turer i vår region. I tillegg vil våre kommuner i sør også være med i samme turregistrering, samt hele Nord-Troms og Finnmark.

Det å få folk ut på tur – gjerne sammen med noen - er friluftsrådets viktigste oppgave og folkehelsearbeid på sitt beste. Stikk UT! bidrar til fysisk og mental helse, aktivitet og et godt og trygt møte mellom mennesker og naturen. Tilbakemeldingene fra Stikk UT!-deltakerne i Møre og Romsdal er overveldende positive. De sier at Stikk UT! gjør det enklere å komme seg ut på tur, sette sine egne mål og få gode naturopplevelser.  

Å være med på Stikk UT! er gratis og passer for alle. Deltakerne laster ned Stikk UT!- appen, lager seg en profil, og registrerer koder på turmål de besøker i løpet av sesongen. Turene kan også registreres på websiden stikkut.no. I appen og på websiden kan man følge med på topplistene for både personer, turmål og kommunene. Det er mulig å delta anonymt om man ikke ønsker navnet sitt på topplistene. Læs mere om Stikk UT - appen og registering her

Turtrimmen tilbyr turer i ulike vanskelighetsgrader og har både en sommer- og en vintersesong. En Stikk UT!-tur må tåle mye besøk, og ved utvelgelse av sesongens turmål gjøres det en sårbarhetsvurdering av turen og området, både med tanke på slitasje i terrenget, hensyn til grunneier, dyre-og fugleliv, verneområder og drikkevannskilder. 

 

Om Stikk UT! og friluftsrådene

Turtrimmen Stikk UT! ble grunnlagt i Molde i 2005, og eies og driftes av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. I 2015 ble Sunnmøre Friluftsråd med på ordningen. Så godt som 20 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal bruker fritida si på Stikk UT!, som har blitt fylkets største folkehelsetiltak. Prosjektet Stikk UT! Norge har oppstart til sommersesongen 2024, i første omgang med ni av landets 29 friluftsråd. Målet er å innføre Stikk UT! nasjonalt i løpet av en toårsperiode.   StikkUTskilt1.JPG

Prosjektet Stikk UT! Norge har oppstart til sommersesongen 2024, i første omgang med ni av landets 29 friluftsråd. Målet er å innføre Stikk UT! nasjonalt i løpet av en toårsperiode.