1. Hjem
  2. Om oss
  3. Årsmeldinger og årsplaner
  4. Nyeste handle- og årsplan

Handlingsprogram

Midt-Troms friluftsråd utarbeider hvert år nytt handlingsprogram for kommende år og reviderer fireårig handlingsplan.  Vanligvis revideres plan og program på todagers styremøte om høsten og godkjennes av Årsmøtet.