1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Friluftsliv for alle
  4. Friluftsliv for minoritetsgrupper

Friluftsliv for minoriteter 

Friluftsliv er en berikende del av norsk kultur og identitet som vi ønsker å dele med alle, uavhengig av bakgrunn.

Sørvika damer ved kaffebordet.jpg       

Vi i Midt Troms Friluftsråd ønsker å være en ressurs og en støtte i å åpne dører til friluftslivets gleder for alle. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Sammen kan vi skape en mer inkluderende og mangfoldig friluftskultur i vårt lokalsamfunn. 

Forskning viser tilrettelegging for minoritetsgrupper er viktig for a de kommer seg ut og blir kjent med den norkse natur. Her er en rekke pointer vi gjerne vil fremhæve: 

 

1. Nærmiljønatur vs. "bort fra hverdagen"

Mange innvandrere viser en sterk tilknytning til nærmiljønaturen fremfor fjernere friluftsdestinasjoner. Dette understreker viktigheten av tilgjengelighet og tilrettelegging av lokale naturområder.

 

2. Frykt og angst for fjelltopper

Det er utbredt frykt og usikkerhet blant innvandrere når det gjelder fjelllet og aktiviteter i fjellet. Dette kan være et resultat av manglende erfaring og kunnskap om trygg ferdsel i fjellet.

 

3. Positive holdninger til nordmenns aktive friluftsliv

Innvandrere ser generelt positivt på nordmenns engasjement i friluftsliv, men tid og kunnskap om tilbud er betydelige barrierer som må adresseres.

 

4. Tidlig introduksjon til utendørsaktiviteter

Det er viktig å introdusere innvandrere for friluftsaktiviteter allerede i norskopplæringen. Dette kan bidra til å bygge selvtillit og kunnskap om de tilgjengelige mulighetene.

 

5. Mangelfullt nettverk og begrenset informasjon

Mange opplever en følelse av begrensede valgmuligheter, spesielt om vinteren, på grunn av manglende informasjon og etablering av nettverk i friluftslivsmiljøet.

 

6. Lavterskeltilbud er avgjørende

Tilbud som er tilgjengelige og tilpasset ulike ferdighetsnivåer er essensielt. Mange innvandrere opplever at ekstreme aktiviteter som fjellklatring er utenfor deres rekkevidde, og lavterskeltilbud kan være nøkkelen til å inkludere flere i friluftslivet.