Nasjonalparker i Midt-Troms 

Tre av de fire nasjonalparkene i Troms fylke ligger i Midt-Troms. Så det er bare å pakke sekken og dra på eventyr!

 

Foto 4 IB.jpg

Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy og Torsken 

Ånderdalen nasjonalpark viser et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskkap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Det er et mye brykt friluftslivsområde og byr på et mangfold av naturoplevelser. Der er flere innfallsporter og startpunkter til nasjonalparken. 

Læs mere om parken, dets historie og oppleveler her. 

IMG_0227.JPG

Øvre Dividalen nasjonalpark i Målselv 

Øvre Dividal har et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer. Området byr på rik fjellvegetasjon, sjeldne sopp og lavarter og spesielle insektarter. 

Nasjonalparken kan besøkes heile året, men det er kaldt i vintermånedene. 

Les mere om parken her. 

Rohkunborri_3_680x453.jpg

Rokhunborri nasjonalpark i Bardu

Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog og spennende fugleliv. Landskabet stiger fra det dype juvet til Sørdalens til høye fjell med isbreer. 

Der er tre innfallsporter til parken. 

Les mere om nasjonalparken her.

Hver nasjonalpark har et nasjonalparkstyre og en nasjonalparkforvalter. Midt-Troms friluftsråd er representert i faglig rådgivende utvalg i alle nasjonalparkene. Midt-Troms friluftsråd samarbeider med nasjonalparkforvalterne om aktivitet og tilrettelegging i nasjonalparkene.