Styret i Midt-Troms friluftsråd

Styret i Midt-Troms friluftsråd består av en representant fra hver av Midt-Troms kommunene. Styrerepresentantene velges av den enkelte medlemskommune.