1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Tilrettelegging
  4. Skilting og merkning av turstier

IMG_9362.jpg

Skilting og tilrettelegging av turstier og -løyper

– Våg å ta i bruk dine nærområder!

 

Gjennom Turskiltprosjektet (2016-2019) fikk vi skiltet turstier i alle kommunene i Midt-Troms. Og arbeidet med å skilte, merke og kloppe stier fortsetter. Vi bidrar også med benker der det er aktuelt. Friluftsrådet fikk i 2022 og 2023 spillemidler til bord og benker i friluftslivsområder. Dette tiltaket har vi fått meget positiv tilbakemeling på.   

Nye turbenker i 2022: Bardu - 4, Sørreisa - 3, Dyrøy- 3, Målselv - 4, Senja-7.

Nye turbenker i 2023: Bardu - 3, Sørreisa - 4, Dyrøy - 9, Målselv - 4, Senja - 3. 

Midt- Troms friluftsråd bidrager også til gjennomføring av kloppekurs i samarbeide med Fjelltjenesten. Friluftsrådets støtter innkjøp av klopper slik at turstier og -veger har blitt bedre å ferdes på.

Friluftsrådet mottok i 2023 en tildeling på 80 000 kroner til bruk på klopping, merking og nye benker.

Gjennom godt samarbeid med lokale kjentmenn og løypevaktmestere sikrer man i tillegg god tilrettelegging og best mulig informasjon om gamle og nye turmål, for flest mulig.

 

 

IMG_9335.jpg

IMG_9467.jpg