1. Hjem
  2. Friluftsliv i Midt-Troms
  3. Turkart for Senja og indre Troms

turkart illustrasjon.png

Fra Senja til indre Troms

Midt- Troms friluftsråd har gitt ut turkart over hele Midt-Troms. Turkartene er i målestokk          1:75 000, og er vannbestandig og av høy kvalitet. Kartene er produsert av Mesterkart.

 

- Turkart Senja dekker hele Senja (ett kartblad). På baksiden dekker kartbladet Dyrøy kommune, Sørreisa kommune, Lenvik Bilde av turkart begge.jpg kommune, sentrale deler av Målselv og dessuten deler av Malangen og Balsfjord. Turkart Senja er det eneste turkartet per i dag der du kan få hele Senja samlet på et kartblad.

- Turkart Indre Troms dekker Målselv og Bardu kommune og noe tilstøtende områder. Her får du turkart som er et perfekt planleggingsverktøy til både korte og lengre turer i stor natur.

Turkartene kan kjøpes hos ulike forhandlere rundt om i Midt-Troms. Vi anbefaler å kontakte forhandler i forkant for å sjekke om de har kartene på lager.

 

Forhandlere:

Turkartene ble revidert i 2021.
Nye friluftselementer og turvaner gjør at vi har sett det nødvendig å revidere våre "gamle" kart som ble utarbeidet i 2010. Vi beholder det som har vist seg å være en suksess:
- kart trykket på fuktbestandig papir
- målestokk 1:75 000
- ett kart for Senja, Dyrøy og Sørreisa
- ett kart for indre Troms
Stier og turveger er oppdatert, og nytt av opplaget er at vi har laget en nordsamisk - norsk ordliste der de viktigste samiske begrepene/ beskrivelsene i naturen er tatt med.
 
Du kan kjøpe de nye kartene på følgende steder:
 
SENJAKART:
Senja: Senjastua, Mefjord Brygge, Segla Grill go Pub, Sport1 Finnsnes
Senja camping, Norwegian Wild Tranøybotn, Sazza/ Midt-Troms museum, Skrolsvik kystferie, Frovåg brygge
Målselv: Circle K Buktamoen, Midt-Troms utmarksservice
Dyrøy: Prix Brøstadbotn
Tromsø : Bokhuset Norli i Storgata, Troms turlag
Bardu: Sport1 Bardu
 
INDRE TROMS-KART
Målselv: Circle K Buktamoen, Joker Rundhaug, Midt-Troms utmarksservice
Dyrøy: Prix Brøstadbotn
Tromsø : Bokhuset Norli i Storgata, Troms turlag
Bardu: Sport1 Bardu
 
Kartene koster kr. 239 pr stk.
 
Takk til kommunene, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som har hjulpet oss i arbeidet med å forbedre kartene. Bidragene fra dere er gull verd. Siste men ikke minst takk til Troms og Finnmark fylkeskommune for den økonomiske støtten.
Vi håper turkartene blir godt mottatt - både av lokalbefolkningen og besøkende:)
 
Ønsker du å distribuere våre turkart? Ta kontakt med Midt-Troms friluftsråd: mtf@bardu.kommune.no