Friluftsliv er godt for folkehelsen 

Naturopplevelser gjør oss godt og har en positiv indvirkning på både fysisk og mental helse. 

 

20231010_171715.jpg

 

Midt-Troms friluftsråd arbeider aktivt for å fremme folkehelsen gjennom ulike friluftsaktiviteter og tiltak. Vi ønsker å gjøre det enkelt for alle innbyggere å komme seg ut gjennom hele året. Vi ønsker å hjelpe folk til å komme seg ut, fordi forskning viser at det er en klar sammenheng mellom friluftsliv og helse (SSB-rapport, Friluftsliv i Norge. Status og historisk utvikling).

 

Fysisk helse

Friluftsliv er en vigtig kilde til fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Regelmessig fysisk aktivitet er essentielt for å opprettholde god helse. Aktiviteter som fotture, kanopadling, sykling opg skigåing bidrar til a forbedre kondisjon, styrke muskler og ledd, og redusere risikoene for livsstissykdommer sin hjerte- og karsykdommer, diabetes og overvekt. Den fysiske aktivitet har også positive effekter på serlig eldres helse, som demens og hukommelse. Helsedirektoratet har utviklet en kalkulator som viser helsegevinster ved at flere blir litt mer fysisk aktive i hverdagen. Her kan man se at samfunnet kan spare betydelige beløp dersom spesielt de mest inaktive blir bare litt mer aktive.

 

Mental helse: 

Friluftsliv kan reducere stress, forbedre humør og øke den generelle følelsen a velvære. Sociale aktiviteter som fellesturer og gruppesamlinger bidrar til å motvirke ensomhet og skape sterke sociale bånd i lokalsamfundet. 

 

Forum for Folkehelse i Midt-Troms

Midt-Troms friluftsråd er stolte av å lede an i arbeidet med å stykre folkehelsen og fremme friluftslivet i vår kommuner. En sentral del av vår innsats er etableringen av et forum bestående av ansatte som folkehelsekoordinatorer, frisklivsveiledere og andre engasjerte aktører. Forumet møtes to ganger i året for å utveksle kunnskap, inspirere hverandre og samarbeide om nye initiativer.

Dette samarbeidet har allerede gitt konkrete resultater, som elektronisk registrering av turer, utviklingen av turinfokartet og tilbud om ulike kurs og turinformasjon. Disse tiltakene er direkte produkter av vårt felles engasjement for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig og attraktivt for alle i Midt-Troms.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å delta i vårt viktige arbeid!