1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Læring i friluft
  4. Læring i friluft for alle - Bardufosstun 27.-28.sept 2023

Med et nydelig høstvær som ramme fikk vi gjennomført første «Læring i friluft for alle»-samling i Midt-Troms. Alle ti skoler var representert. Totalt var vi 17 lærere tilstede, i tillegg til kursholder. 

 

Vi startet med en runde med presentasjon og motivasjon for å delta. Det er flere grunner til hvorfor skolene ønsker å delta i Læring i friluft for alle. Det er et ønske om å ta i bruk utemiljø og nærmiljø i større grad i undervisning. Flere skoler er allerede gode på uteskole på noen trinn, men ønsker å bli bedre. Det er særlig et ønske om mer uteskole på eldre elever, 5.-10. trinn, i flere fag, uavhengig av lærer. Noen ønsker å få på plass rutiner og et system slik at uteskole er en naturlig del av skolehverdagen. Det er også et ønske om å øke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom variasjon. Det er et ønske om å inkludere flere elever i undervisninga gjennom både variasjon og å skape relasjoner. Livsmestring for elevene, det å oppleve gleden ved å være ute og gleden ved å mestre det å være ute i all slags vær er også en drivkraft. På en skole er det forventning om at alle trinn skal ha minst et undervisningsopplegg ute, hver uke. Og sist men ikke minst, alle ønsker tips og ideer til aktiviteter i alle fag. Da er nettverk perfekt å jobbe med. 

 

Vi hadde en variasjon av aktivitet, både fysiske aktiviteter ute og aktiviteter inne som aktiviserte mer tankearbeid og samtaler rundt bruk av læring i friluft. Mye teori og forskning taler for bruk av uteskole og læring i friluft, både for motivasjon, faglig læring, sosiale relasjoner og fysisk aktivitet. Men blir det for mye idealisering? Hvordan bevege seg fra de trygge klasseromsveggene til et sted man mister kontrollen. Organisering av både aktivitet og struktur rundt samtale er noe som ønskes å ha mer søkelys på.  Lærerne kjenner også på utfordringene med både ressurser som tid og penger og strengere HMS-krav, samt at stadig flere samfunnsutfordringer skal løses i skolen, f.eks øke fysisk aktivitet.  

 

Lærerne satte stor pris på å få tid til jobbe med sin egen undervisning og skole. I denne runden har de jobbet mer med uteskolekartet og det å planlegge et stedsbasert undervisningsopplegg. For de som skolene som allerede har utarbeidet uteskolekartet ble de utfordret på det å tenke risikoanalyse på allerede kartfestete steder. Hva gjør man om uhellet er ute? Kan man få på plass ROS-skjema til disse stedene kan man skape en større trygghet for å ta med elevene ut. Dette ble nok oppfattet som noe vanskelig, og dette er et tema vi må utforske nærmere. 

 

Vi i Midt-Troms friluftsråd er stolte over å ha en så engasjert gjeng med lærere med i prosjektet "Læring i friluft for alle". Nå fortsetter arbeidet ute i skolene med å utvikle stedsbaserte undervisningsopplegg ved hver skole. Neste nettverkssamling blir på Finnsnes ungdomsskole, tirsdag 9. januar.

20230927_095230.jpg