1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Læring i friluft

Læring i friluft

 

Læring i friluft (LIF) er ett av hovedsatsingsområdene til Midt-Troms friluftsråd. Målsetningen er mer og bedre undervisning ute. Dette er et landsomfattende tilbud laget av lærere - for lærere. Nettverket tilbyr ulike kurs knyttet opp mot fagene, samt erfaringsutveksling  om fysisk aktivitet og læring utendørs.

Fra 2023 kom vi med i et 3-årig landsdekkende prosjekt, som tar sikte på å nå ut til enda flere lærere ved at vår prosjektleder bruke mer tid ute i skolen. I vår region er det 10 skoler som er på dette prosjektet. 

Læring i friluft skal ikke komme i tillegg til, men som en del av ordinær undervisning. Bruk av uteklasserommet bidrar til en variert undervisning som virker både som element for tilpasning og for å oppnå dybdelæring. Det er mulig å ta undervisningen ut av klasserommet og samtidig gi elevene en fullverdig pedagogisk undervisningstime med nærmiljøet som klasserom. Gjennom nettverket får lærerne mer kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. 

Hovedfokus i prosjektet er å gi skolene kompetanse og veiledning for å utvikle en planfestet bruk av nærmiljøet. I tillegg vil vi holde kurs for lærere, arrangere enkelte aktivitetsdager og drive med rådgiving i forbindelse med bruk av skolenes utearealer. 

1. Kompetanseheving hos ansatte i skoleneLogo_LiF rund blaa png.png

2. Tilrettelegging i og omkring skole og barnehage

3. Nettverksbygging

 

Dette er et gratis tilbud til skolene, hvor friluftsrådet dekker alle kostnadene til skolenettverket utenom vikarutgifter og utgifter for å komme seg til nettverkssamlingene og kurs.

Påmelding pr mail til mtf@bardu.kommune.no


På Friluftsrådenes landsforbund sine websider kan du finne tips, undervisningsideer og forslag til gode aktiviteter for skole og barnehage.

 

Se også mer info om Læring i friluft (tilbud til skolene), Friluftsskole (ferietilbud for skolebarn) og friluftscamp.