1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Tilrettelegging
  4. Bærekraftig besøksforvaltning

Bærekraftig besøksforvaltning 

- Tag vare på naturen 

Dagens friluftsliv er blitt mer mangfoldig og det er flere friluftaktiviteter å velge mellem enn tidligere. Med den økende interessen for friluftsliv kommer også viktige spørsmål om besøksforvaltning. Midt-Troms friluftsråd tar aktivt del i å balansere behovene til både fastboende og besøkende for å sikre at våre naturområder opprettholder sin skjønnhet og bærekraft for kommende generasjoner. Gjennom dialog med lokalsamfunn og grunneiere jobber vi for å håndtere økt besøkstrafikk på en måte som respekterer både naturen og de som bor her.

midnattsol Visit Senja OK  fri bruk. Kred Tobias Bjørkli når mulig.jpg

Foto av: Tobias Bjørkli