Ryddet 6,1 tonn søppel på under tre uker: – Mer enn først antatt

Det nasjonale Rydd Norge-programmet i Troms og Finnmark er i gang, og ryddeteamene har ikke gått arbeidsledige den knappe måneden de har vært i aksjon.

Så mange har gått på tur på disse populære fjelltoppene

Lofoten Friluftsråd har hentet inn tall fra persontellingen på Reinebringen, Himmeltinden og på turstien til Kvalvika.

I år har flere enn noen gang besøkt denne populære plassen på Hvasser: - Kan dere gjøre noe, så vi slipper å tygge støv hele tiden?

Også denne sommeren har øyene våre opplevd svært mye besøk. På Hvasser syd mener en hytteeier at parkeringsplassen for Sønstegård og Krøkle har hatt betydelig større økning av trafikk enn noen gang. Det byr på problemer, mener han.

Advarer mot vindkraftutbygging i Narvikfjellene

Midtre Hålogaland friluftsråd advarer nå mot planene om storstilt vindkraftutbygging i Narvikfjellene og frykter at dette vil være ødeleggende for viktige turområder, samt være til skade for reindriftsnæringen.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)