Stikk Ut Ski!

Skikretsens prosjekt - i godt samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, videreføres også denne vinteren. Antall kommuner, skiløyper og poster/ tur-mål utvides i vinter til 50 poster. Stikk Ut Ski - er et tilbud til alle som er glade i å gå på ski, unge som gamle, trimmere, barn, barnefamilier, aktive ++. I vinter er det spesielt lagt opp til flere barnevennlige og/ eller kortere turer for de som ikke ønsker å gå så langt.

En gledens dag i Djupadalen

De smilte fra øre til øre de som hadde møtt opp ved stemmen i Eivindsvatnet, Haugesund, da Friluftsrådet Vest mottok en sjekk på 1 million kroner til forlengelsen av turvegen rundt vannet. Representanter fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebank 1 SR-Bank, Haugesund kommune og friluftsrådet kunne slå fast at dette var et stort skritt på veg mot realisering av viktige prosjektet.

Du skal lete lenge for å finne turtallsperren på Ivar

DEL HAUGESUND: Ivar Pettersen står på Kvernahaugen og skuer utover byen han bor i. Haugen like ved Stemmen er den mest besøkte av alle Haugesund-turene i årets TellTur-konkurranse.

Mange store idretts-prosjekter på gang - her er oversikten

DEL Kommuneplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har vært ute på høring. I høringsrunden kom det inn 12 innspill, og rådmannen har tatt med noen av dem i planen.

Dette fikk vi til sammen i 2016!
0
På friluftsskole
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Kanokurs deltakere
0
På tilpassede arrangementer

Dette vil vi jobbe med i 2017

Midt-Troms friluftsråd fokuserer på friluftsaktiviteter og tilrettelegging for gode naturopplevelser:

  • Friluftsskoler
  • Kurs for skoler og institusjoner
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for Innvandrere
  • Turkassetrim - Telltur.no og ti på topp
  • Sikring av friluftsområder
  • Skilting av turstier
  • Fysisk tilrettelegging for friluftsliv og forhindring av slitasje 
  • Besøkskartlegging