Vil dere bidra til strandrydding, men trenger penger? - Søknadsfrist 27. april!

Nord-Troms Friluftsråd har, i samarbeid med Finnmark Friluftsråd, fått 1 million kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding.

Ren kyst, mat og moro:, Søppel- og matjakt på Gressholman

– Det trenger ikke være så vanskelig. Det finnes mange små grep man kan gjøre. Har du et nyhetstips?

Møte i Flora bystyre 24. april 2018

Sakliste, Flora bystyre 24.04.18 Saknr. Tittel 010/18 Godkjenning av møtebok 011/18 Refererte skriv og meldingar 012/18 Endring av vedtekter og ny medlemskommune i Fjordkysten Friluftsråd 013/18 Høyringsinnspel til Regional plan for klimaomstilling 014/18 Nytt tilsynsansvar med sal av tobakk - fastsetting av gebyr 015/18 Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2 – hytte, Planid 20150107 016/18 Prosjekt: Havhest KF-Orientering om prosjektstatus og vidare prosess 017/18 Årsrapport Kommunalt næringsfond - politisk handsaming Interpellasjon til bystyret 24.04 Orienteringssaker:

Fekk 580.000 til kjegle- og musikkhall

Stiftelsen som skal ta vare på musikkhallen og kjeglehallen på Skorpo får 580.000 kroner frå kulturminnefondet.

Dette fikk vi til sammen i 2016!
0
På friluftsskole
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Kanokurs deltakere
0
På tilpassede arrangementer

Dette vil vi jobbe med i 2017

Midt-Troms friluftsråd fokuserer på friluftsaktiviteter og tilrettelegging for gode naturopplevelser:

  • Friluftsskoler
  • Kurs for skoler og institusjoner
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for Innvandrere
  • Turkassetrim - Telltur.no og ti på topp
  • Sikring av friluftsområder
  • Skilting av turstier
  • Fysisk tilrettelegging for friluftsliv og forhindring av slitasje 
  • Besøkskartlegging