Gjentar suksessen — inviterer til naturfestival

Den 1. og 2. juni blir det arrangert naturfestival i Balsfjord. Balsfjorden naturfestival arrangeres på Fjordmuseet på Storstennes, og er

Inviterer til ungdomscamp både på fjellet og i sjøen

Tilbudet går i regi av Midtre Hålogaland friluftsråd, og er gratis for ungdommer mellom 14 og 18 år i rådets medlemskommuner.

Millionstøtte til strandrydding

Friluftsrådet skal rydde strandsonen langs hele Ranfjorden.

Skal rydde strandsonen langs hele Ranfjorden

Polarsirkelen Friluftsråd har som målsetting at hele Ranfjordens strandlinje skal framstå som en ren.

Dette fikk vi til sammen i 2022
0
Registrerte turgåere
0
Registrerte turer
0
Nye turbenker
0
Kroner brukt på Dagsturhytterprosjekt
0
Elever i "Læring i friluft"-skoler

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter