Eidevannet Vel fikk ildsjelpris: - En solid klapp på skuldra til alle som har stått på

Ildsjelene i Eidevannet Vel på Skjervøy fikk velfortjent heder og ære, samt prispenger, i går kveld.

BILDESERIE: Redningsøvelse for denne skolen

6. trinn på Heer fikk besøk av Oslofjorden friluftsråd. Der var de på Skiphelle og hadde fokus på sjøvett, sikkerhet og vanntrygghet. Her fikk alle elevene lære livredning.

Årets friluftsentusiast 2021

Polarsirkelen friluftsråd skal også i 2021 kåre årets friluftsentusiast fra en av våre medlemskommuner.

Visste du at det eksisterer et eget tilsyn for å hindre feilskilting på parkeringsplasser - og de har vært på besøk i Sola?

I snart fem år har Parkeringstilsynet eksistert. I løpet av de snart fem årene Parkeringstilsynet har vært i drift, har tilsynet gjennomført kontroller over hele landet.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)