Kulturfestival, konserter, tivoli og jubileum er bare noe av det du kan bli med på de neste dagene

Her er en oversikt over noe av det som foregår de nærmeste dagene, og lista er ganske lang.

Fjellcamp for barn 10-13 år

5. - 9. august blir det Fjellcamp for barn 10-13 år. Bli med på ei artig veke som er fylt av aktiviteter utandørs.

Kantslått – kor fornuftig er det?

Forum For Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal bryr seg mellom anna om naturmangfoldet og har reagert på den tidlege kantslåtten som no skjer i fylket vårt.

Denne hytta er mest populær: – Kun ett døgn er ledig

Mer enn 30 hytter kan leies for en relativt billig penge i Frogn og Nesodden. En hytte er det mer kamp om.

Dette fikk vi til sammen i 2022
0
Registrerte turgåere
0
Registrerte turer
0
Nye turbenker
0
Kroner brukt på Dagsturhytterprosjekt
0
Elever i "Læring i friluft"-skoler

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter