Invitasjon til informasjonsmøte om spillemidler

Til kommunene i Troms og Finnmark, idrettslag, friluftsråd og velforeninger

Ny gapahuk ved Kalmovann

Velkommen til nye gode opplevelser i skogen! Nå kan du bruke den flotte, nye gapahuken ved Kalmovannet. Leder av hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet, Anya Alme og leder for landbrukskontoret i Holmestrand kommune, Bjørn Elnan stod for den offisielle åpningen sammen med dugnadsgjengen som har bygd gapahuken, og andre bidragsytere til prosjektet.

Strømstøtte til foreninger og frivillighet i Asker – se hvem som har fått penger

Ferske tall viser at idretten og frivillige organisasjoner i Asker har fått tildelt 715 000 kroner i strømstøtte.

Konkurranse: foto og tegninger til nytt Turkart

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og Salten friluftsråd er godt i gang med å utarbeide et nytt turkart. Nå inviteres alle til å sende inn bidrag til kartet; både foto og tegninger av naturen i kommunen.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2022

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgivelse av turkart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Elektronisk turregistrering
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder