Natu­rens lykke­pille!

– Å ta seg et bad i sjøen er naturens lykkepille, det gir voldsom påfyll av energi!

Bli med på konkurransen Lekende Lett Påske

Trenger du noen ideer til aktiviteter som kan gjøres i påsken?

Dette går folkehelsemidlene til i år!

Det har kommet mange gode søknader til årets utlyste folkehelsemidler til frivilligheten, og folkehelseforum tildelt midlene til flere lag og foreninger i Nes.

Turistavgiften i Tromsø må gå til bevaring av natur og dyreliv

<strong>Hensynet til naturmangfold og omgivelsene bør komme først, ikke tilrettelegging for mer turisme og et mer «komfortabelt» friluftsliv for oss mennesker.</strong>

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter