Rev ned advarselskilt: – Ganske frekt

I fjor hang Jæren Friluftsråd opp et skilt ved bunn av bakkene på Madland. Skiltet advarer bussjåfører om å kjøre videre.

Skulen nådde målet. Då var det fleire som måtte til pers

Årleg har Danielsen ungdomsskule på Valestrand eit misjonsprosjekt, der elevane støttar FN sine berekraftsmål.

Hvem vil være med på strandrydding?

Tilskudd fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond gjør det mulig å støtte organisasjoner, skoler, bedrifter og privatpersoner som vil gjøre en innsats

Svelviksand henger over oss som et spøkelse

For over 200 år siden var Verket det nest største landstedet på Hurumhalvøya. Holmsbu var størst. Det varte til 1876 da Dyno ble etablert på Sætre.

Dette fikk vi til sammen i 2022
0
Registrerte turgåere
0
Registrerte turer
0
Nye turbenker
0
Kroner brukt på Dagsturhytterprosjekt
0
Elever i "Læring i friluft"-skoler

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter