No skal desse stupebretta vekk

Dette vart resultatet etter at Bergen og Omland Friluftsråd kontrollerte tryggleiken til alle sine stupebrett.

Live og Selma er blant de heldige – ble så populært at det ikke var plass til alle

30 deltakere i aldersgruppen 9–14 år deltar denne uken i Friluftsskolen i Heim, som blir arrangert på Otnesbrygga i Valsøyfjord.

Nå starter detaljreguleringsarbeidet på Mostranda opp: Deling av bestyrerboligen i utleieenheter og endring av estetikken skal på bordet

De eksisterende planene for Mostranda, både campingen og utmarken, er opphevet, og tillatelsene for bebyggelsen er omgjort. Nå skal politikerne behandle sak om oppstart av detaljregulering for området.

Åpning av gapahuken på Storafjellet

Velkommen til ordførertur og åpning av gapahuken lørdag 15. august

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)