PODKASTEN er ute!

Hvorfor taper naturen mot næring, samferdsel og vekst – gang på gang? Hvorfor forsvinner løkkene, de grønne områdene mellom husene, engene, kantvegetasjonen og gammelskogen som gir liv til insektene? Naturpanelet (IPBES) har slått alarm om naturmangfoldet i verden, og en av de største truslene er nedbygging av arealer. Under Arendalsuka arrangerte Friluftsrådenes landsforbund seminar sammen med NINA, WWF, SABIMA, Norsk Friluftsliv og DNT et viktig seminar for alle som er opptatt av naturen. Seminaret som var godt besøkt belyste mange viktige spørsmål som f.eks hva slags konsekvenser nedbygging av natur har for folk – og for naturen selv? Er lovverket, virkemidlene og prosessene gode nok for å sikre naturen i Norge?

10. klasse ved «Hardbakke skule» ryddet Djupvika i Sogn og Fjordane!

I Djupvika som ligger som lag 10 km fra Hardbakke fant de søppel fra flere tiår tilbake. Elevene i 10. klasse har gjort en viktig ryddejobb godt koordinert av Fjordane Friluftsråd som er en viktig koordinerende aktør for å rydde kysten og fjordene i fylket.

Barnslig kunnskap om norske treslag

Noen av oss er mer enn normalt glad i trær og kunnskap om disse, og her er et bidrag som på en leken måte sprer kunnskap om trær! Kanskje noe for din skole også? Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal så behovet for mer kunnskap om trær i en form som inspirer og pirrer leselysten på Bjørnsonfestivalen i 2018 som hvor fokuset var trær og natur. Her fikk Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med seg en lokal kunstner, Berit Barlaup, som har laget plakater som skaper nysgjerrighet med en rød trå knyttet til kunnskap om trær.

Bommer, bompenger, bommerter og bomturer

Noen av våre fremste politikere prøvde å gjøre kampen mot bompengefinansiering av veibygging til viktigste saken i valgkampen. Det til tross for at klimaendringer og tap av naturmangfold truer vårt eksistensgrunnlag, og mangel på naturkontakt og fysisk aktivitet rammer psykisk og fysisk helse til flere og flere. Jeg er neppe aleine om å synes at bompengedebatten var en bommert.

Dette fikk vi til sammen i 2018
0
Tiltak for barn og unge
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Deltakere på åpne turer
0
Friluftsskoler

Dette vil vi jobbe med i 2019

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)