Samling for strandrydding og marin forsøpling

Derfor inviterer de strandryddere, avfallsselskap, miljøetater, friluftsråd og representanter fra oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei erfaringssamling for strandrydding og marin forsøpling.

– Trenger hjelp til spesiell jobb

Håpet er at noen miljøbevisste ungdommer tenner på ønsket. – Det hele handler om at en miljøbevisst klasse, helst på videregående, vil gi naturen en julegave.

Ganske snart står dagsturhytta i Madlandsheia klar til bruk

Modulene til dagsturhytta ved Fisketjørn er for lengst flydd opp med helikopter, og arbeidet med å sette den i stand er i gang.

Tildelte midlar til friluftslivet – desse får støtte

Lokale planar og prosjekt får støtte. Ulike prosjekt for å fremja friluftslivet i Vestland får no støtte frå fylkeskommunen.

Dette fikk vi til sammen i 2019
0
Deltakere på friluftsskoler
0
Registrerte turer i TellTur
0
meter med nye klopper
0
Friluftsskoler og friluftscamper
0
Deltakere totalt på ukentlige turer (psykiatri/frisklivs-tiltak)

Dette vil vi jobbe med i 2020

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)