Hedret: - Har gjort et enormt arbeid

Oslofjordens Friluftsråd har bestemt seg for hvem som skal få Oslofjordprisen i år. Navnet er godt kjent på øyene.

Ser du etter rimelig og kortreist ferie – kystledhyttene er en mulighet

Kystledhyttene i Oslofjorden er nå åpnet for bestilling, men de mest populære hyttene er det rift om.

Fant ingenting av dette i Oslofjorden: - Reell frykt

Den skadelige fremmedarten er registrert utenfor Koster i Sverige. Frykten er at den skal innta Oslofjorden.

Reiselivssjefen i Vega har begynt i ny jobb på fylket

Siden 2011 har Hilde Wika jobbet som reiselivssjef i Vega kommune, når hun nå har sluttet er politikerne bekymret for at ingen holder roret.

Dette fikk vi til sammen i 2022
0
Registrerte turgåere
0
Registrerte turer
0
Nye turbenker
0
Kroner brukt på Dagsturhytterprosjekt
0
Elever i "Læring i friluft"-skoler

Dette vil vi jobbe med i 2023

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

 • Friluftslivets ferdselsårer
 • Verdikartlegging
 • Læring i friluft for alle! 3-årig prosjekt i regi av FL
 • Arrangere friluftsskoler
 • Utgivelse av turkart
 • Læring i friluft (grunnskolen)
 • Småfotan (barnehage og småtrinn)
 • Elektronisk turregistrering
 • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
 • Friluftsaktiviteter for innvandrere
 • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
 • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder
 • Dagsturhytter