– Vi er godt fornøyd med responsen

Friluftsrådet Vest er strålende fornøyd med responsen på årets friluftsleir Base Camp.

– For ei ku med kalv, er det naturlig å ville beskytte kalven. Folk må vise hensyn.

Når hun ser det står biler på P-plassen til Valhest-stien, kjenner bonde Inger Johanne Blidgaard det i magen. For på veien mot Valhest beiter Limousin-kyrne på gården med sine kalver.

Tendenes er Høyres ordførerkandidat i Gjesdal

Henry Tendenes er innstilt som ordførerkandidat for Høyre i Gjesdal.

Uenighet om skilting på Skrova - kommunen kan bestemme

Idrettslaget søker om å få sette opp skilter på turstier i Skrova. Grunneierne ønsker ikke dette.

Dette fikk vi til sammen i 2016!
0
På friluftsskole
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Kanokurs deltakere
0
På tilpassede arrangementer

Dette vil vi jobbe med i 2017

Midt-Troms friluftsråd fokuserer på friluftsaktiviteter og tilrettelegging for gode naturopplevelser:

  • Friluftsskoler
  • Kurs for skoler og institusjoner
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for Innvandrere
  • Turkassetrim - Telltur.no og ti på topp
  • Sikring av friluftsområder
  • Skilting av turstier
  • Fysisk tilrettelegging for friluftsliv og forhindring av slitasje 
  • Besøkskartlegging