Går mot rekordbesøk

Det meldes om stor aktivitet både i høyden og på flata denne sesongen. Har du et nyhetstips?

Miljøovervåkning av indre Oslofjord

Anskaffelsesforskriften EØS-kunngjøring Del I: OppdragsgiverI.1) Navn og adresserFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Turtips på TellTur.no

Salten friluftsråd har i samarbeid med Hamarøy kommune har lagt ut turtips på TellTur.no

Forurensing som tema i skolen

Friluftsrådet for Lindesnesregionen ønsker å innarbeide forurensning og plastavfall som tema i ungdomsskolene. Det skriver Lindesnes Avis.

Dette fikk vi til sammen i 2016!
0
På friluftsskole
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Kanokurs deltakere
0
På tilpassede arrangementer

Dette vil vi jobbe med i 2017

Midt-Troms friluftsråd fokuserer på friluftsaktiviteter og tilrettelegging for gode naturopplevelser:

  • Friluftsskoler
  • Kurs for skoler og institusjoner
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for Innvandrere
  • Turkassetrim - Telltur.no og ti på topp
  • Sikring av friluftsområder
  • Skilting av turstier
  • Fysisk tilrettelegging for friluftsliv og forhindring av slitasje 
  • Besøkskartlegging