Vil etablere friluftsråd i regionen. – Kom med innspill

Arbeidsgruppa som ser på muligheten for et friluftsråd i regionen, ønsker innspill om hva innbyggerne mener rådet skal jobbe med.

Friluftskolen 2019

Også i år kan barn og unge i alderen 10-13 år være med på friluftskole i regi av Friluftsrådet i Lindesnesregionen

Velkomen til Stølsveko i Øystre Slidre

Stølsveko blir arrangert i veke 32, og er eit aktivt ferietilbod for barn som går i 4.-7.klasse våren 2019. Stølsveko er eit samarbeid mellom Øystre Slidre kommune, stølseigarar, Øystre Slidre Fjellstyre og Valdres Friluftsråd.

Kan bli kåra til årets friluftsråd

Fire friluftsråd kjemper om å bli årets friluftsråd 2019. Blant dem finner vi Fjordane friluftsråd.

Dette fikk vi til sammen i 2018
0
Tiltak for barn og unge
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Deltakere på åpne turer
0
Friluftsskoler

Dette vil vi jobbe med i 2019

Midt-Troms jobber med å tilrettelegge for gode naturopplevelser, bl.a. gjennom:

  • Arrangere friluftsskoler
  • Utgi nytt Turinfokart
  • Læring i friluft (grunnskolen)
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for innvandrere
  • Informere om tilskuddsordninger og søke midler
  • Skilting av turstier
  • Tilrettelegging og drift av turstier og friluftsområder

(NB. Fra utkast til foreløpig handlingsplan)