KOMMENTAR: Den viktige timen

7.desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet.

Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Farsund kommunes mangeårige arbeid med å synliggjøre, verne og utvikle Lista-landskapets natur-, kultur- og landskapsverdier fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2018-2019. - Farsund kommune har bygget «stein på stein», til de i dag har et attraktivt område med mange tilbud, både for egne innbyggere og besøkende. Det er imponerende, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Formannskapet møtes 23. oktober

Formannskapet har møte 23. oktober kl. 09.30 og på sakslista står blant annet budsjettkontroll og oppnevelse av interimsstyre til aksjeselskapet til Bingsa. Møtet blir sendt direkte på web-tv.

Stortinget vedtok minst én times fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag – regjeringen gir blaffen

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og helse. De siste årene er det utført mer enn 100 studier om én time

Dette fikk vi til sammen i 2016!
0
På friluftsskole
0
Registrerte turer
0
Km skiltet turløype
0
Kanokurs deltakere
0
På tilpassede arrangementer

Dette vil vi jobbe med i 2017

Midt-Troms friluftsråd fokuserer på friluftsaktiviteter og tilrettelegging for gode naturopplevelser:

  • Friluftsskoler
  • Kurs for skoler og institusjoner
  • Friluftsaktiviteter for personer med spesielle behov
  • Friluftsaktiviteter for Innvandrere
  • Turkassetrim - Telltur.no og ti på topp
  • Sikring av friluftsområder
  • Skilting av turstier
  • Fysisk tilrettelegging for friluftsliv og forhindring av slitasje 
  • Besøkskartlegging