1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Friluftsliv for alle
  4. Friluftsliv for grupper med spesielle behov

 

Friluftsliv for grupper med spesielle behov

Tilbakemeldingene fra ansatte i frisklivssentraler/ folkehelsekoordinatorer og ansatte innen psykisk helsevern viser at mange brukere generelt trenger ekstra hjelp og støtte for å komme seg ut på tur. Friluftsrådet samarbeider med mange avdelinger i medlemskommunene og frivillige organisasjoner for å gi tilbud til de som har behov for ekstra oppfølging for å være fysisk aktiv ute.

Noen av våre hovedsatsinger er:

  • Årlig isfisketur for utviklingshemmede
  • Kanopadling for utviklingshemmede
  • Turer og turlederkurs for ansatte 
  • Turer i samarbeid med rus/psykiatritjenestene