1. Hjem
 2. Vi arbeider med
 3. Tilrettelegging

Tilrettelegging 

- For bærekraftig og tilgjengelig friluftsliv 

 

Midt-Troms Friluftsråd ønsker gjennom tilrettelegging å bidra til at flere kommer seg ut på tur og – at flere våger å ta i bruk sine nærområder. Tilrettelegging spenner bredt, fra store bygninger/annlegg til få meters klopping. Felles for initiativerne er at tilrettelegging øker bruken av naturen, som bidrar til folkehelse og bolyst. 

Tilretteleggingen sker i tæt samarbeide med våre medlemskommuner, grunneiere, lokale lag og foreninger, næringsaktører og andre. 

Eksempler på telretteleggingstiltak vi jobber med: 

 • Utedo i forbindelse med eksiterende dagsturshytter og etablerede friluftsområder
 • Opførsel av flere dagsturshytter
 • Opmerking, skilting og klopping av stier 
 • Flere stier og turløyper på digtiale kart
 • Utarbeidelse av gode turinfotavler
 • Turkort og turguider med informasjon
 • Bygge gapahuker/bålplasser 
 • Statlig sikrede friluftsområder 
 • Kanalisering av ferdsel i takt med flere turgående og turister 
 • Bord og benker ved turstier 

Gapahuken Andsfjellet Bapro benk.jpg

Sportklubben saga 2 22.jpg