1. Hjem
  2. Vi arbeider med
  3. Friluftsliv for alle

Friluftsliv for alle 

Tilrettelagte friluftsområder og aktiviteter som fremmer helse og inkludering for hele befolkningen. 

 

Barnidagsturhytta1.jpg

 

Midt-Troms friluftsråd arbeider for å gjøre friluftsliv tilgjengelig og inkluderende for alle innbyggere i regionen. Vår visjon er at friluftsliv skal være godt for alle, og vi legger til rette for lavterskelaktiviteter som alle kan delta i, uansett alder, bakgrunn eller fysisk form.

I samarbeide med frisklivssentraler, folkehelsekoordinator, voksenopplæringer, integreringskonsulenter, frivillige organisationer mm. organisere og tilrettelegger vi for friluftsaktiviteter som passer for ulike grupper i samfunnet, inkludert barnefamilier, pensjonister, ensomme, flytkninge og grupper med specielle behov. Målet er å gjøre det enkelt og attraktivt for alle å komme seg ut i naturen gjennom hele året. 

Eksempler på aktiviteter: 

  • Kanopadling
  • Lek i naturen 
  • Bålkos 
  • Mørketidsvandring 
  • Camp Reistad 
  • Summit2senja 
  • Etablering av ukentlige fellesturer og turlag 
  • Isfisking 

Vi invitere alle til å utforske og benytte seg av de mulighetene som finnes i nærmiljøet. Har du et prosjekt eller et ønske til en aktivitet, er du velkkommen til at kontakte os.