1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Kommunikasjonsstrategi

kommunikasjon tilpasset AK.jpg Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien for FL og Friluftsrådene skal sikre at vi i størst mulig grad fremstår som en enhet med mange felles mål. Denne strategien skal bevisstgjøre oss om kommunikasjonsarbeidets betydning for å nå dette målet. Friluftsrådet(ene) er til stede på mange arenaer, i tradisjonelle og nye medier. Dagsorden settes av et mangfold av aktører. Å være relevant er viktig når det kommer til våre saker. Det er et langsiktig arbeid som det er for sent å begynne med den dagen bevilgingen svikter eller når vi ikke blir invitert inn og med rundt bordet.

God kommunikasjon er en forutsetning for et tillitsfullt godt forhold mellom friluftsrådene, kommune, innbygger og samarbeidspartnere for å avstemme forventninger. Kommunikasjonsstrategien skal sikre en helhet og sammenheng i vårt kommunikasjonsarbeid og vil være en del av vårt planverk knyttet opp mot årsmål og prinsipprogram. Begrepet kommunikasjon er i strategien brukt som gjensidig utveksling av informasjon mellom en eller flere parter. Alle har en rolle i arbeidet med omdømme og profilering av friluftsrådene under en felles identitet og paraply. 

Kommunikasjonsstrategien kan lastes ned som en pdf fil bak denne lenken. 

Kommunikasjonsstrategien oppsummert 
Kommunikasjon dreier seg om å ha et budskap. Et budskap som vi noen ganger skal nå ut mediene med, andre ganger til samarbeidspartnere eller til politikere. Hvordan kommunisere dette er det denne strategien dreier seg om. Denne strategien er dynamisk og viktig å endre når tiden krever det.

Dette vil vi;

  • - ha et gjennomtenkt kanalvalg
  • -unngå stammespråk
  • -fremme stolthet av eget og vårt felles arbeid – invitere til fest og markering
  • -ha en mottakerorientert kommunikasjon
  • -ha fokus på hva vi kan tilby
  • -tenke på mottaker og peke på; «whats in it for me»