1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vårt Oppdrag
  5. Samarbeidspartnere

Hør nå her statsråd Arendalsuka 2016 AK.jpg

Noen viktige samarbeidspartnere

Friluftrådenes Landsforbund har gjennom årene utviklet et tett og godt samarbeid med mange ulike organisasjoner som hver på sitt felt er med på å støtte opp under de mål vi har. I tillegg har vi et godt og tett samarbeid med departementer, spesielt Klima og miljødepartementet, Miljødirektoratet og andre relevante direktorat, fylkeskommuner og selvfølgelig alle våre medlemskommuner.