1. Hjem
  2. 4nære
4nære - headerbilde

Fire nære - 32 utvalgte nærturer i Midt-Troms 

I årets Turinfokart er temaet «Fire nære». Hver kommune presenterer her fire nærturer, der målet er å synliggjøre mulighetene for kortreist friluftsliv i hver kommune.

Vi håper årets «Fire nære» skal gi inspirasjon til å utforske egen kommune eller nabokommunene. Dette er lavterskel nærturer, og flere av turene er tilrettelagt for bl.a. ferdsel med rullestol eller barnevogn. Noen av turene har også gapahuker eller tilrettelagt bålplass. Hvorfor ikke ta middagen eller kveldsmaten utendørs en dag i uka?

Behøver du mer info om turmålet du ønsker å besøke? Utfyllende turbeskrivelse og kartutsnitt for hvert turmål finner du på websiden UT.no og i appen UT. God nærtur!

Turinfokartet 2019 blir sendt ut til alle husstander i Midt-Troms ila uke 25.

Det er ikke lagt opp til registrering eller turmål-konkurranse for «Fire nære». Dersom du ønsker å delta i din lokale turmål-konkurranse og registrere dine turer, så finner du mer info på TellTur.no under «Friluftsråd» og «Midt-Troms Friluftsråd».   

MTF_TURKART2019.jpg

MTF_FireNære2019.jpg