1. Hjem
  2. Ledig stilling
Ledig stilling - headerbilde

Prosjektleder friluftslivets ferdselsårer

 

Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, og skal ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, men også på lokalt nivå i nært samarbeid med medlemskommunene. Midt-Troms byr på en stor variasjon i naturtyper som gir fantastiske muligheter for et allsidig friluftsliv. Regionen strekker seg fra Senja i vest til indre Troms i øst. Det geografiske området omfatter ca. 8600 km2 i landareal. I tillegg kommer våre mange fjorder og nære kystområder. Det bor 30.000 mennesker i regionen.

Miljødirektoratet startet i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Et av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Tilrettelegging for friluftsliv er et satsingsområde for Midt-Troms friluftsråd, og vi søker derfor kartfaglig prosjektleder i et 6- måneders engasjement med mulighet for forlengelse.Vi søker deg som kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig og som har stort engasjement for natur og friluftsliv.
 
På Bardu kommunes hjemmeside vil du finne hele utlysningsteksten, og du kan i tillegg ta kontakt med leder for friluftsrådet Tove Fuglem på tove.fuglem@bardu.kommune.no for ytterligere informasjon, dersom du har spørsmål til stillingen. Bardu kommune , som er vertskommune for Midt Troms friluftsråd, benytter internettbasert søknadssystem, og søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu kommunes hjemmesider.