1. Hjem
  2. Småfotan
Småfotan - headerbilde
Mange "småfota" på tur
 
I løpet av sommeren har vi sendt ut turkort til 1144 barn i Midt-Troms. 27 barnehage-avdelinger og fire "Læring i friluft"-skoler ønsket å delta i prosjektet, som har som mål å skape mer engasjement, uteglede og mestring blant de yngste turgåerne.

Dersom erfaringene med «småfotan» oppleves positivt for barnehagebarna, vil det forhåpentligvis øke muligheten for at de oppsøker friluftsliv som rekreasjonsaktivitet også når de blir eldre.

Det finnes allerede turtrim/fjelltrim-tilbud i alle våre medlemskommuner, men disse er ikke spesielt tilrettelagt for mindre barn/ barnehagebarn. Midt-Troms friluftsråd har hentet inspirasjon fra friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark, og ønsket å tilby en variant for barnehagene. Vi håper turkortene motiverer til enda mer aktivitet utendørs for alle "Småfotan" der ute. En stor takk til alle de dyktige og positive barnehagene og skolene der ute som ville være med på prosjektet! 

Tusen takk til Andslimoen barnehage og Karlstad barnehage for at vi får dele bildene deres!
 
Andslimoen bhage Rødstua 3 (1).jpg Andslimoen bhage Rødstua 2 (1).jpg